צעדים ראשונים

צעדים ראשונים לאחר הקמת עמותה

מידע מהי עמותה, מידע בסיסי, צעדים ראשונים,
דרכי התקשרות


זמן כ-דקה וחצי ליחידת לימוד
סה"כ 4 יחידות לימוד

סיכום סיכום
כניסה

התנהלות תקינה

התנהלות תקינה

מידע התנהלות תקינה - תחנה ראשונה, נכסים בלי תכסיסים, חברי ועד מתייעצים, חשבונאים ונהנים


זמן כ-7 דקות ליחידת לימוד
סה"כ 4 יחידות לימוד

סיכום סיכום
כניסה

סמכויות ואחריות הועד המנהל בעמותה

סמכויות ואחריות הועד המנהל בעמותה

מידע מידע בסיסי, תפקידי הועד, אחריות הועד, סנקציות אישיות שיפוי וביטוח, ניגוד עניינים והעסקת קרובי משפחה, גמול לחברי הועד


זמן כ-2 דקות ליחידת לימוד
סה"כ 6 יחידות לימוד

סיכום סיכום
כניסה

מוסדות

מוסדות העמותה

מידע אסיפה כללית, ועד מנהל, ועדת ביקורת, מבקר פנימי, מורשי חתימה, רואה חשבון מבקר


זמן כ-2 דקות ליחידת לימוד
סה"כ 6 יחידות לימוד

סיכום סיכום
כניסה

אישור ניהול תקין

אישור ניהול תקין

מידע אישור ניהול תקין, אישור על הגשת מסמכים, אופן ההגשה, המסמכים הנדרשים, אישור לשנתיים, מידע נוסף


זמן כ-2 דקות ליחידת לימוד
סה"כ 6 יחידות לימוד

סיכום סיכום
כניסה

נתראה בג'ונגל

נתראה בג'ונגל

ביער שלנו חיים זה לצד זה נמרים וציפורים, פילים ועכברים. כשאריק האריה מעוניין להביא אל הסביבה הטבעית של הג'ונגל חידושים מעולם הטכנולוגיה, הוא מייסד יחד עם חבריו את "העמותה לקידום הטכנולוגיה ביער".
אריק מתמנה לחבר ועד מנהל בעמותה, ומתוודע לסיפוק האדיר שטומנת בחובה העבודה. בעזרת דב רואה חשבון וקופה עורכת דין, הוא יבין את האחריות הגדולה שכרוכה בתפקיד המורכב ייסוד וקיום עמותה.

צרו איתנו קשר

יובהר, כי האמור מהווה תמצית ההנחיות המרכזיות, ונועד להציג באופן נגיש ופשוט את חלק מהוראות החוק והנחיות הרשם. הנוסח הקובע והמחייב הוא הוראות החוק והנחיות הרשם להתנהלות עמותות בהתאם לחוק. בנוסף, כל המידע שמופיע פה חל גם על חברות לתועלת הציבור (חל”צ) בשינויים המחייבים.